Proposa una visió de futur mitjançant la definició del posicionament estratègic, la elecció de l’estratègia, la seva implantació i un seguiment durant la mateixa.

És un procés que manté unit a l’equip directiu per traduir la visió, la missió i l’estratègia en resultats tangibles, redueix els conflictes, fomenta la participació i el compromís a tots els nivells de l’Organització.

    •  Anàlisi interna i de l’entorn
    •  Anàlisi DAFO i elecció d'una estratègia.
    •  Definició de iniciatives estratègiques, dels plans d’implementació i seguiment
    •  Suport a la Gestió del canvi