Dins aquest concepte englobem tots aquells serveis relacionats amb definir i construir sistemes d'informació orientats tant a l'anàlisi lliure d'informació com a la configuració de quadres de comandament amb indicadors.

Ens caracteritzem per la utilització d'eines estandarditzades i per integrar informació dels sistemes més diversos.

  •  Definició i construcció de la base de dades OLAP
  •  Creació de quadres d'anàlisi integrats amb taules dinàmiques d'Excel, PowerPivot i altres eines d'usuari final.
  •  Aportació del coneixement de gestió per depurar la informació.
  •  Suport a la presa de decisions.
  •  Etc.