Producte que dona suport al desplegament de la planificació estratègica:

  •  Model seguint el Balanced Scorecard
  •  Utilització senzilla, orientada al equip o comitè d'estratègia.
  •  Permet el seguiment dels objectius estratègics i iniciatives derivades.
  •  Combinem quadres de comandament seguint el model BSC o quadres de comandament específics de rendiment.