IntraDoc és un gestor de documentació genèric, creat en entorn web a la plataforma de serveis empresarials www.acompalia.com, que cobreix totes les necessitats de gestió documental d’una empresa.

 

 • GESTIÓ DE DOCUMENTACIÓ
 •  Gestió de documents de sistemes organitzatius: processos, indicadors, llocs de treball,...
 •  Manuals de Sistemes de Qualitat, Prevenció de Riscos, LOPD,...
 •  Documentació tècnica.

 

 • GESTIÓ DE REGISTRES
 •  No conformitats i accions de millora.
 •  Auditories de qualitat.
 •  Tots els registres del Sistemes de Qualitat.
 •  Gestió APPCC.
 •  Gestió d’oficina tècnica.
 •  Gestió innovació.
 •  Gestió dels RRHH.
 •  Gestió de cobraments.