Proporcionar a la Direcció el suport necessari per prendre decisions informàtiques, i participar en projectes, aportant la nostre experiència i coneixement a la seva organització.

  •  Auditoria i Consultoria de sistemes d'informació.
  •  Selecció d’ERP, CRM, SGA...
  •  Gestió de projectes d’implantació d’ERP, CRM, SGA
  •  Anàlisis d’informació (Business Intelligence)
  •  Selecció de Personal (de sistemes d’informació)