Suport a la Direcció per planificar i estructurar l’equip comercial.

  •  Disseny i implantació d’un CRM
  •  Definició i seguiment dels indicadors adequats al seu negoci
  •  Suport en la creació del servei d’Atenció al Client
  •  Externalització o gestió interna de funcions de l’àrea comercial