Gestió d'Operacions de diferents tipus:

 SCM - Industrials

 Logística i distribució

 Serveis

 Projectes