La digitalització de factures de proveïdors amb un sistema de software homologat permet digitalitzar les factures de proveïdor i signar-les amb un certificat digital, convertint la imatge digitalitzada en una copia electrònica vàlida que permet destruir l'original en paper.

 

Aporta els següents beneficis:

 Possibilitat de comptabilització automàtica de la factura al seu ERP, validant les línies de detall amb els seus albarans.

 Factures digitalitzades vàlides que li permeten prescindir dels originals en paper, estalviant temps de manipulació i espai d'arxiu.

 Vinculació de la imatge física de la factura al apunt comptable.

El software incorpora les següents prestacions

  •  Sistema de digitalització automatitzat vàlid.
  •  Repositori de imatges digitalitzades per conservar imatges vàlides.
  •  Sistema OCR d'extracció dels metadata que permet integrar amb sistemes ERP, de manera que la factura es pugui comptabilitzar de forma automàtica.
  •  Consola per resoldre les incidències.

 

Obtenir Full de Producte

 

  • El sistema de digitalització permet aplicar aquests principis a qualsevol tipus de document que es vulgui integrar en bases de dades documentals o en sistemes d'informació en general.